FALL 09-10 FRESHMAN ID DISTRIBUTION LIST

Slot 1:

Date: 27th September, 2009

All Freshmen students are requested to collect their ID card from VUES at Campus 4, 3rd Floor VUES Room

***Id card is available from 09:00 am - 05:00 pm (Undergrad) & 09:00 am - 06:00 pm ( Post grad)

SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-13921-2 YEASMIN FARHANA BBA
2 09-14017-2 ISLAM MD. ANIKUL BBA
3 09-14122-2 RAHMAN SHAIKH ASHFAQUR BBA
4 09-14359-2 HOSSAINI SYED JABED BBA
5 09-14406-2 MORSHED MD. MUNJURUL BBA
6 09-14432-2 TONU SAAD BBA
7 09-14440-2 HUQE ANEMUL BBA
8 09-14440-2 MUNNA MD. ABU SAYED BBA
9 09-14460-2 SARKER SADMAN SADI BBA
10 09-14509-3 SHARMIN SADIA BBA
11 09-14511-3 HASAN MD MUSABBIR BBA
12 09-14514-3 SULTANA TASLIMA BBA
13 09-14515-3 HRIDOY MD. AHSANUL HAQ BBA
14 09-14516-3 ANIK SHARIF BBA
15 09-14517-3 AMBIA SAYEDA BBA
16 09-14527-3 MAYA AFSANA FERDOUS BBA
17 09-14528-3 ALAMGIR YOUSRA BBA
18 09-14529-3 HOSSAIN A.Z.M JAKIR BBA
19 09-14530-3 JAFRE WAHID BBA
20 09-14532-3 BHUIYAN MD. ASIFUL ISLAM BBA
21 09-14533-3 ALAM SHAHI ARFADUL BBA
22 09-14534-3 TRINA FOUZIA NAZNIN BBA
23 09-14539-3 HOQUE MD ENAMUL BBA
24 09-14542-3 SHOWROV MD RAJUCK ALAM BBA
25 09-14543-3 ISLAM SAYED KAMRUL BBA
26 09-14544-3 HASAN TANVIR BBA
27 09-14545-3 SHAKIB SHOEB BBA
28 09-14546-3 SAHA SWARUP KRISHANA BBA
29 09-14548-3 PAUL ANAMIKA BBA
30 09-14549-3 KONOK MAHBUB AHMED BBA
31 09-14550-3 MONDOL RIFAT ARA BBA
32 09-14555-3 SAHA TUHIN BBA
33 09-14556-3 RAHMAN SADIA BBA
34 09-14558-3 SHAHADAT FATEMA BINTA BBA
35 09-14560-3 FERDOUS KISWAR JAHAN BBA
36 09-14563-3 SHAHRIN TASLINA BBA
37 09-14564-3 SOHAG JUBAIR HASSAN BBA
38 09-14564-3 SARKER MD. RUBAIYET ISLAM BBA
39 09-14566-3 HASAN MD FAHIM BBA
40 09-14568-3 HASAN MEHADI BBA
41 09-14570-3 SUNNY MAHMUD ISMET BBA
42 09-14571-3 SHAHID MASRUR BBA
43 09-14572-3 PARVIN ORIN  BBA
44 09-14573-3 SAMI SHAH MD. IMRAN NOOR BBA
45 09-14575-3 ISLAM MD HUZZATUL BBA
46 09-14577-3 SIDDIQUI MD. NAZMUL BBA
47 09-14579-3 TAMANNA NUZHAT BBA
48 09-14580-3 AHSAN SHAMS IKRAM BBA
49 09-14581-3 TAZIM TASMIAH BBA
50 09-14582-3 MAHMUD SHOIB  BBA
51 09-14584-3 AMIN RUBAIYA SUMERA BBA
52 09-14588-3 SAHA GOBINDA CHANDRA BBA
53 09-14589-3 IMTIAZ FAZAL HASAN BBA
54 09-14591-3 DHAR PROSENJIT BBA
55 09-14592-3 SUGANDHI SADIA RAHMAN BBA
56 09-14593-3 HOSSAIN MD. SADDAM BBA
57 09-14595-3 RAHMAN MD. ARIFUR BBA
58 09-14596-3 SULTANA NAHIDA BBA
59 09-14597-3 TABASSUM NAYMA BBA
60 09-14600-3 SALAM SABBIR BIN BBA
61 09-14601-3 NASER FARIZA BBA
62 09-14605-3 IQBAL SANJIDA BBA
63 09-14606-3 HAQUE FARIA BBA
64 09-14607-3 SAHA SAJIB BBA
65 09-14608-3 LAKY EAVA BBA
66 09-14609-3 RAHMAN KAZI HAFIJUR BBA
67 09-14612-3 ISLAM MD.SIFAT UL BBA
68 09-14619-3 MAHMUD SIFAT BBA
69 09-14623-3 ALI MD. MAHBUB IBNE BBA
70 09-14625-3 NUR A.K.M MUNTASIR BBA
71 09-14628-3 MEHEDI K. M. TANVIR BBA
72 09-14630-3 JOBAIER SAIFULLAH MOHAMMAD BBA
73 09-14631-3 MAJLISH HAMIM KHAN BBA
74 09-14633-3 ASLAM NAYMA BBA
75 09-14634-3 AKTHER ASMA  BBA
76 09-14637-3 TAHER MD. ZINAN BBA
77 09-14640-3 SAIMA SHAHINOOR  BBA
78 09-14642-3 CHOWDHURY HOSSAIN SHARIAR BBA
79 09-14643-3 BARUA SUJAN BBA
80 09-14645-3 ISLAM MOHAMMAD ANISUL BBA
81 09-14646-3 BHUIYA NOOR-E-KHUDA BBA
82 09-14647-3 SULTANA TANJILA BBA
83 09-14649-3 ISLAM MOHAMMAD SAMIUL BBA
84 09-14650-3 FAROOQUE MOHOSINA BBA
85 09-14653-3 AHMED MASSRURA S. BBA
86 09-14654-3 UZZAMAN MD. NASIB BBA
87 09-14655-3 AKHTER KOHINOOR BBA
88 09-14656-3 AFRIN NAFIYA BBA
89 09-14657-3 AICH AMIT BBA
90 09-14658-3 AHMED JOARDER FAHMID BBA
91 09-14659-3 HASAN KAZI MD. SIFAT BBA
92 09-14660-3 FAYSAL MUHAMMED BBA
93 09-14662-3 BORSHON OLIUR RAHMAN BBA
94 09-14663-3 MUMTARIN SUMAYRA BBA
95 09-14664-3 KHAN MOHAMMAD REZOAN BBA
96 09-14665-3 RAHMAN TURIN BBA
97 09-14666-3 ALAM MD. AL NASIF BBA
98 09-14667-3 MAHFUZ FARIA BBA
99 09-14670-3 HOSSAIN SYED SABBIR BBA
100 09-14672-3 IMTINAN SAKIB BBA
101 09-14673-3 DAS KANCHAN BBA
102 09-14677-3 MOSTOFA CHOWDHURY TAHMIRUL BBA
103 09-14680-3 BEG MINZA SHAYEM BBA
104 09-14681-3 MIAH MD MURAD BBA
105 09-14685-3 JONY MAHAMUD HASAN BBA
106 09-14686-3 JEORGE M. MOSTAFIZUR RAHMAN BBA
107 09-14691-3 SHAH SALAH UDDIN BBA
108 09-14694-3 SINGHA RAJESH BBA
109 09-14696-3  HAQUE MD EHTESHAMUL BBA
110 09-14700-3 SAZZAD RAHHAT BBA
111 09-14706-3 MIAH MD. SUMAN  BBA
112 09-14707-3 EASMIN FARZANA BBA
113 09-14712-3 SIDDIQUE G.M SALMAN BBA
114 09-14719-3 NAHYEAN TAREQ BBA
115 09-14722-3 NASRIN FERDOUSI BBA
116 09-14723-3 ANNY SANJIDA RAHMAN BBA
117 09-14725-3 ISLAM ASHRAFUL BBA
118 09-14735-3 HAIDER FAISAL BBA
119 09-14736-3 DHRUBA SHAMINAZ BBA
120 09-14737-3 AFREEN SARAH BBA
121 09-14738-3 KARIM MAHAMUDUL BBA
122 09-14741-3 SAGOR AHASUN AHAMED BBA
123 09-14743-3 RASHED MD. HARUN-OR- BBA
124 09-14744-3 NAHAR SHARMIN BBA
125 09-14745-3 RAHMAN MD ZUBAYDUR BBA
126 09-14749-3 BHUIYAN MAUDUD AHMED BBA
127 09-14751-3 KARIM MD. REZAUL BBA
128 09-14753-3 ISLAM A.D.M MAIDUL BBA
129 09-14754-3 BEAUTY SABIHA AKTHER BBA
130 09-14756-3 HASAN MD. NAZMUL BBA
131 09-14757-3 MEHEDI MUSTAKIM BILLAH BBA
132 09-14762-3 TANJEEM GAZI SALMA BBA
133 09-14763-3 TASNIM ANIKA BBA
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-13957-2 KHATUN AMENA EEE
2 09-13957-2 TAIMY SHABRINA EEE
3 09-14397-2 FATEMA KANIZ EEE
4 09-14510-3 SHEHAB SHAHRIAR HASAN EEE
5 09-14513-3 FAROOK SHEJUTI BINTE EEE
6 09-14520-3 CHVOWDHURY SAJJAD AHMED EEE
7 09-14521-3 HOSSAIN MD. SAJJAD EEE
8 09-14522-3 RAHMAN SAJJAD UR EEE
9 09-14523-3 NAEEM MOHAMMED ZUBAER EEE
10 09-14525-3 SARKAR BISWAJIT EEE
11 09-14526-3 AMIN MD. SADEQ -UL- EEE
12 09-14536-3 RIPON SABBIR AHMED EEE
13 09-14537-3 SHOVON MD. SHARIFUL HAQUE EEE
14 09-14538-3 DOHA D.M. ISMAT EEE
15 09-14540-3 ROY BISWAJIT EEE
16 09-14541-3 ALAM MD RAFAT EEE
17 09-14547-3 ALIMUZZAMAN MD. EEE
18 09-14551-3 SUMIT SHUVASHISH MITRA COE
19 09-14552-3 FERDOWS GM DOOTE EEE
20 09-14554-3 SHOYEB G. M. EEE
21 09-14557-3 BADHON SADIA MOSTOFA EEE
22 09-14561-3 UDDIN MD. JASHIM EEE
23 09-14562-3 WAHIDUZZAMAN M.M. EEE
24 09-14574-3 ANIK SHAHRUKH BIN RASHID EEE
25 09-14578-3 NAZIAN FARZANA CHOWDHURY EEE
26 09-14586-3 SOHAN FAIZA AFROZ EEE
27 09-14587-3 SHARMIN FARHANA EEE
28 09-14594-3 KARMAKAR SUJIT COE
29 09-14598-3 ISLAM MD ASHRAFUL EEE
30 09-14599-3 SAKIB SHIHABUN  EEE
31 09-14602-3 REZA S. M. AAQIB EEE
32 09-14610-3 JAKY  EEE
33 09-14613-3 HAQUE MD. MAHMUDUL EEE
34 09-14615-3 CHOWDHURY ASHFAQ OHID EEE
35 09-14620-3 SHARMA SHUVO EEE
36 09-14621-3 UDDIN MD. JOSHIM  EEE
37 09-14624-3 ISLAM JUNAID NAZRUL EEE
38 09-14626-3 MULLICK GOLAM FAHAD EEE
39 09-14632-3 BADRUZZAMAN MD. EEE
40 09-14636-3 SAZID MOHAMMOD COE
41 09-14638-3  KHURSHID S.M. REZA EEE
42 09-14639-3 ZANNAT MD MAFTAHUL EEE
43 09-14641-3 KHAN ABDULLAH AL MAMUN EEE
44 09-14644-3 ONI MD. ASHIF ISLAM EEE
45 09-14651-3 ADIL KHANDAKER EEE
46 09-14661-3 QURAISHI ALI GAUHAR EEE
47 09-14668-3 SULTANA SYED SAIMA EEE
48 09-14669-3 SAKIB KAWAM ZAHIN EEE
49 09-14678-3 ABDULLAH ASHIK BIN EEE
50 09-14679-3 HASIB K. A. EEE
51 09-14683-3 KHAN MD. ABDUS SALAM EEE
52 09-14684-3 ISLAM TARJINA EEE
53 09-14688-3 ALAM CHOWDHURY SABIT EEE
54 09-14690-3 SHARIF TANZIM EEE
55 09-14695-3 BAKSHI SUJOY KUMER EEE
56 09-14699-3 DAS HRITOM EEE
57 09-14708-3 PARVIN MST KEYA EEE
58 09-14711-3 AHMED KAZI SAJJAD EEE
59 09-14718-3 SADIA EEE
60 09-14720-3 HAQUE S.M. SAMIUL EEE
61 09-14724-3 HAQUE A.K.M MAHFUZUL EEE
62 09-14726-3 ARUP S.M. ASIF IMRAN EEE
63 09-14728-3 HABIBULLAH MUHAMMAD HASAN EEE
64 09-14730-3 AHMED FAISAL EEE
65 09-14731-3 DEB ANUP KUMER EEE
66 09-14734-3 SRABON NAHID HASAN EEE
67 09-14739-3 SANJU MOKAMMEL HOSSAIN EEE
68 09-14747-3 ISLAM NAHIDUL EEE
69 09-14748-3 SIDDIQUEE ALIF MD. SALMAN EEE
70 09-14750-3 SAHA SUVOJIT EEE
71 09-14752-3 RAHMAN SHAMS BIN COE
72 09-14760-3 RAHMAN SHABAB ADEEBUR EEE
73 09-14761-3 RAHMAN SHAFKAT SAKEEBUR EEE
74 09-14764-3 FARAHNAZ SK. MAHBUBA EEE
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-14512-3 ZAMAN MD. RAJIB UZ SE
2 09-14524-3 RIPON MD. ASHIQUR RAHMAN CSE
3 09-14559-3 IDRIS HUSSAINA SE
4 09-14567-3 MAHMUD RAFSAN CSSE
5 09-14576-3 RAHMAN RAFAT CSE
6 09-14583-3 ISLAM MUHAMMAD MOHAIMINUL CSE
7 09-14603-3 RIZVY TERISA CSE
8 09-14617-3 BAIRAGE SAJIB  CSE
9 09-14618-3 CHOUDHURY ADIL MAHMUD CSE
10 09-14622-3 ISLAM MD. JAHIDUL CSSE
11 09-14635-3 MAHBUB MD. NAFEES CSE
12 09-14652-3 KHAN MASIUR RAHMAN CS
13 09-14671-3 UDDIN SHARIF  SE
14 09-14687-3 BHUIYA MUSHFIQUL HOQUE CSE
15 09-14701-3 ISLAM MATHLUBAH CSSE
16 09-14702-3 KAMAL MD HASIB CSE
17 09-14704-3 ABDUL KARIM MOKARRAM MD. SE
18 09-14705-3 ZAMAN TARIKUZ CSE
19 09-14710-3 EVEN JASIM ALAM CSSE
20 09-14729-3 HASAN MD TANVIR SE
21 09-14742-3 SUFI NAYEMUR RAHMAN SE
22 09-14755-3 HOSSAIN MD. DELOWAR SE
23 09-14758-3 ABUJAR SHEIKH CSE
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-14431-2 SULTANA MAHBUBA BA ADV
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-14535-3 SARKER MOONMOON BS.ARCHI
2 09-14604-3 IQBAL SAMINA BS.ARCHI
3 09-14616-3 CHOWDHURYSHAMMA TASNIM BS.ARCHI
4 09-14697-3 AHMED TAHSIN BS.ARCHI
5 09-14717-3 BENAZIR AYESHA BS.ARCHI
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-92889-1 HAZRA TANUJIT MBA
2 09-93124-2 PUTUL SADIA AFRIN MBA
3 09-93162-2 AZMI TAFHIM AL MBA
4 09-93163-2 NOWSHIN SUMAIYA MBA
5 09-93184-2 SHARMIN SABIHA MBA
6 09-93238-3 JAMAN MOHAMMAD MOSTOFA MBA
7 09-93250-3 RANA MD. SOHEL E.MBA
8 09-93251-3 NAM BUI HOANG MBA
9 09-93252-3 KABIR MD. HABIBUL MBA
10 09-93254-3 BARUA SURANJAN MBA
11 09-93255-3 HASAN KAMRUL MBA
12 09-93256-3 HAQUE MD. MAINUL MBA
13 09-93257-3 BARUA SAIKAT MBA
14 09-93258-3 HOSSAIN MD. AKHTER MBA
15 09-93259-3 AHMED SHAMMI MBA
16 09-93260-3 AFROZA ALEA MBA
17 09-93261-3 AHMED SAYEM MBA
18 09-93262-3 KHANDOKER MD. SHAFIQUL ALAM MBA
19 09-93263-3 SULTANA MST UMME SALMA MBA
20 09-93264-3 AL MAMUN AKM SHAHRIA MBA
21 09-93265-3 AKTER RAWSHAN ARA MBA
22 09-93267-3 JANNAT ASMA HABIBI MBA
23 09-93268-3 ALI SYED MUDDASSIR MBA
24 09-93269-3 FARAZ DIL MBA
25 09-93270-3 ABIDA SABRINA MBA
26 09-93271-3 SHAWON NARGIS MBA
27 09-93272-3 KARIM ADNAN MBA
28 09-93273-3 SALAUDDIN S. M. EMBA
29 09-93276-3 SULTANA SHARMIN MBA
30 09-93277-3 HOQUE MD. ANAMOL MBA
31 09-93278-3 HASANATH S.M WALIUL MBA
32 09-93280-3 HOSSAIN ASRAAR MBA
33 09-93281-3 KABIR ANIKA MBA
34 09-93282-3 MUHAMMAD SHAIKH SHAHRUKH MBA
35 09-93283-3 KARMAKAR PRODIP CHANDRA MBA
36 09-93284-3 KARIM FARJANA MBA
37 09-93285-3 MOMIN ABDUL MBA
38 09-93286-3 AHMED FAIZA MBA
39 09-93289-3 HASAN A.K.M ROSSYBUL MBA
40 09-93291-3 NAZ KASHFIA MBA
41 09-93292-3 IMAM SYED USWAT MBA
42 09-93293-3 MUSABBIR GOLAM MBA
43 09-93294-3 MOHUYA SARMIN SULTANA MBA
44 09-93295-3 AMRAN SHIBLY MBA
45 09-93296-3 MASHOOQ SAMIUL MBA
46 09-93297-3 SADHU BISWAJIT KUMAR MBA
47 09-93298-3 CHOWDHURY FARHANA ZINAT MBA
48 09-93299-3 YASMIN SAJEDA  MBA
49 09-93301-3 MONDAL SIDDHARTHA SUNDAR MBA
50 09-93302-3 KADER NATASHA MBA
51 09-93303-3 UDDIN MOHAMMED IFTEKHAR MBA
52 09-93304-3 ISLAM ABU NASER MD. TAREQUL MBA
53 09-93307-3 MAHIUDDIN BHUIYAN MBA
54 09-93308-3 AHMED MARZIA MBA
55 09-93310-3 KABIR FARHANA MBA
56 09-93311-3 SULTANA KHALEDA MBA
57 09-93312-3 HASAN NAHID MBA
58 09-93313-3 CHAKRABORTY SUNANDA MBA
59 09-93314-3 ALAM SHAHRIAR MD. MONJURUL MBA
60 09-93315-3 SIKDER MD. SOHAN MBA
61 09-93316-3 AKHTER REHANA MBA
62 09-93317-3 ALAM MOHAMMAD SHAMSUL MBA
63 09-93321-3 HOSSAIN MD SAKHWAT MBA
64 09-93324-3 AHMED NAFIZ MBA
65 09-93325-3 SHARMIN FAHMIDA MBA
66 09-93330-3 ISLAM MD SAZZADUL MBA
67 09-93335-3 RAHIN MOHAMMAD TANIMUL MBA
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-14614-3 ISLAM TABASSUM MCS
2 09-93287-3 UDDIN MD. JALAL MCS
3 09-93288-3 CHOWDHURY SHAHRIAR IQBAL MCS
4 09-93290-3 SAHA RONALD RONI MCS
5 09-93300-3 HOSSAIN MOHAMMAD ALTAF MCS
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-93235-3 HAQUE S.M. ZIAUL MPH
2 09-93236-3 AKTER JESMIN MPH 
3 09-93237-3 ISLAM MD. TORIKUL MPH
4 09-93240-3 KABIR FATEHA MPH
5 09-93241-3 AMIN DR. MEHEDI MPH
6 09-93242-3 ISLAM MD. ABUL HAFIZ ZAHIDUL MPH
7 09-93243-3 HASAN CHOWDHURY MD. FARHAD MPH
8 09-93244-3 AHMED SYED TANVEER MPH
9 09-93245-3 ISLAM MOHAMMAD RAFIQUL MPH
10 09-93246-3 HAQUE MD. RAFIQUL MPH
11 09-93247-3 AL-AZAD MD. ASIF MPH
12 09-93248-3 RAHMAN DR. MOHAMMAD LUTFOR MPH
13 09-93249-3 ISLAM MOHAMMAD MONIRUL MPH
14 09-93253-3 COSTA MITALI MARYLIN MPH
15 09-93327-3 AWAL DR. MD ABDUL MPH
16 09-93328-3 FERDOUS FARZANA MPH
17 09-93329-3 TASNIM TANIA MPH
18 09-93336-3 ROZARIO LIUNI LIPIKA MPH
19 09-93337-3 NILU JELENKHOVA MPH
20 09-93338-3 AHMED SHAYLA MPH
21 09-93339-3 RAUF MD. ABDUR MPH
22 09-93342-3 KHAN MD. ARIFUL ISLAM MPH
23 09-93343-3 KHANUM ZOHORA MPH
SL NO. ID NAME DEPT.
1 09-93309-3 REZA MOHAMMAD MASUD MTEL
2 09-93319-3 TAREQ MOHAMMAD MTEL
3 09-93323-3 AHMED KAZI FIROZ MTEL

Slot 2:

Date: 8 th October, 2009

SL.NO. ID NAME DEPT.
1  09-14805-3 CHOWDHURY MD. TANVIR BBA
2 09-13948-2 CHOWDHURY MUKSUD BBA
3 09-14441-2 FARHEE UMMEY BBA
4 09-14765-3 KHAN MD. ADNAN HOSSAIN BBA
5 09-14766-3 UMMI SHARMIN SULTANA BBA
6 09-14767-3 JAHAN ISRAT BBA
7 09-14768-3 ZOHORA FATEMA TUZ BBA
8 09-14769-3 CHOWDHURY NAVID ANJUM BBA
9 09-14770-3 ALAM SYED SHARIFUL BBA
10 09-14772-3 SADDAM MD. SAFIUR REZA BBA
11 09-14774-3 CHOUDHURY MOONMOON BBA
12 09-14777-3 AL AMIN MD. NAHID BBA
13 09-14778-3 SARKAR SHATU BANDHAN BBA
14 09-14784-3 ZAMAN ASIK UZ BBA
15 09-14788-3 ZABIN FARIHA BBA
16 09-14789-3 SHABYASACHI SARKER MOHAMMAD BBA
17 09-14791-3 RAHOMAN RAFIKA BBA
18 09-14797-3 SAKIB MD. SADMAN BBA
19 09-14798-3 KHAN MD. SHARAFUL ISLAM BBA
20 09-14799-3 ISLAM SAYED MD. SAIFUL BBA
21 09-14801-3 SHOBNOM SHAHRIN BBA
22 09-14802-3 HOSSAIN MD. ARAFAT BBA
23 09-14803-3 GHOSH ANINDYA BBA
24 09-14809-3 HAQUE NAZIMA BBA
25 09-14810-3 HOSSAIN MD. RIAD BBA
26 09-14813-3 ISLAM MD. SHAHEENUL BBA
27 09-14816-3 JAHAN HUMAIRA BBA
28 09-14823-3 SAHA SOUROV KUMAR BBA
29 09-14824-3 HOSSAIN MOHAMMAD ISHTIAQUE BBA
30 09-14828-3 DAS AVIJIT BBA
31 09-14835-3 HOQUE KADER BBA
32 09-14849-3 AKHTER MARJAN BBA
33 09-14854-3 FARZANA SAYEDA TANZIA BBA
34 09-14855-3 HASIB SHABAB IBNE BBA
35 09-14856-3 NAWRIN NAWSABA BBA
36 09-14862-3 RABBI MD. RASEL BBA
37 09-14868-3 AFSANA JOYNOB BAGUM BBA
38 09-14870-3 TARANNUM NISHAT BBA
39 09-14873-3 MOURSALIN SHAHNAWAZ BBA
40 09-14874-3 BAIDYA BIRTIN AMIT BBA
41 09-14875-3 ISLAM MD ZAHIDUL BBA
42 09-14877-3 NARGIS HUMAIRA BBA
43 09-14885-3 SRABONI NABILA RAHMAN BBA
44 09-14889-3 SARKER AMIT KUMAR BBA
45 09-14890-3 PARVIN TANZINA BBA
46 09-14897-3 KAMAL TARINA BBA
47 09-14902-3 TASNIM SUMAIYA BBA
48 09-14910-3 BASHIR MOHAMMAD AHBAB BIN BBA
49 09-14915-3 HUSSAIN FARHAN SHAMS BBA
50 09-14917-3 HASSAN MEHEDI BBA
51 09-14919-3 SULTANA NASRIN BBA
52 09-14922-3 TANJIM YAMAN BBA
53 09-14925-3 NAHAR KAMRUN BBA
54 09-14928-3 NUR FAISAL MOHAMMED BBA
55 09-14932-3 HOSSAIN MD. RIYAD BBA
56 09-14933-3 SHIHAB NURUL AHAD BBA
57 09-14939-3 GHOSH RIPON KUMER BBA
58 09-14943-3 HAQUE NADIRA BBA
59 09-14946-3 KABIR SHADMAN BBA
60 09-14948-3 FARZANA TASNIM BBA
61 09-14950-3 HOSSAIN ALAMGIR BBA
62 09-14951-3 AMIN MOHAMMAD AL BBA
63 09-14952-3 RAHMAN MD ASHFAQUR BBA
64 09-14955-3 FAISAL ARAFAT BBA
65 09-14956-3 OHIDUZZAMAN MD BBA
66 09-14959-3 AFREEN ROKHSANA BBA
67 09-14964-3 AFRIN SHAHIDA BBA
68 09-14967-3 MUBIN FARES FARUQUE BBA
69 09-14970-3 SULTANA NAYEEMA AFROZ BBA
70 09-14976-3 KABIR NAWAZ ALAMGIR BBA
71 09-14977-3 SHAHRIAR FAHIM BBA
72 09-14983-3 ALAM MD. JAKIRUL BBA
73 09-14985-3 RAHMAN SHAILA BBA
74 09-14986-3 MAHBUB MD. SAIMOOM BBA
75 09-14987-3 HUSSAIN MOHAMMAD MILON BBA
76 09-14991-3 JABEEN SAYEDA BUSHRA BBA
77 09-14995-3 ARFAT MD.SABBIR BBA
78 09-15008-3 KHAN MD. SAKIB HOSSAIN BBA
79 09-15009-3 HOQUE NEELOY BBA
80 09-15010-3 KUNDU LINKON BBA
81 09-15012-3 MAHMUD ASIF BBA
82 09-15013-3 SENJUTI RAISA FARZANA BBA
83 09-15016-3 SIDDIQA NAZIFA TASNIM BBA
84 09-15020-3 FOYSAL SHAKE BBA
85 09-15021-3 ALI SUNNYAT BBA
86 09-15022-3 PARISA MEHNAZ AHMED BBA
87 09-15024-3 MEHENAZ TASMIAH  BBA
88 09-15031-3 FERDOUS SUMAIYA BBA
89 09-15033-3 JAHAN NUSRAT BBA
90 09-15034-3 BILKIS SUMAIYA BBA
91 09-15036-3 SARKAR MITU BBA
92 09-15037-3 HAMID FAISAL BBA
93 09-15040-3 MAHMUD FAISAL BBA
94 09-15042-3 AHMED TANVIR BBA
95 09-15043-3 SABUJ OMAR FARUQUE BBA
96 09-15046-3 KARIM MD. REZAUL BBA
97 09-15048-3 RABBI MD. ASHRAFUL BBA
98 09-15048-3 RABBI MD. ASHRAFUL BBA
99 09-15049-3 RUNA FARHANA ISLAM BBA
100 09-15050-3 AMIN MD. AL BBA
101 09-15051-3 AL AWSAF MD. SAMIM BBA
102 09-15052-3 CHOWDHURY ASSIF HASSAN BBA
103 09-15058-3 UDDIN MD. MEZBAH BBA
104 09-15059-3 SARKER MOHIUDDIN BBA
105 09-15060-3 HAQUE ABHA BBA
106 09-15063-3 SHALAUDDIN MD.  BBA
107 09-15065-3 TANNY FARJANA FARUQE BBA
108 09-15066-3 NILOY SHAIKAT -A- BBA
109 09-15069-3 ALAM TANVEER BBA
110 09-15070-3 RAEN SABIT AL BBA
111 09-15071-3 DAS SIMONTI BBA
112 09-15073-3 RABBI MD. FAZLA BBA
113 09-15074-3 RAHMAN MD. TAIFUR BBA
114 09-15076-3 SHORNA SUMIYA KHAN BBA
115 09-15078-3 RAHMAN MD ATIQUR  BBA
116 09-15079-3 SAHA SUVANKAR BBA
117 09-15081-3 CHAKMA SUMEDH BBA
118 09-15083-3 CHOWDHURY SANZANA BBA
119 09-15084-3 SUZAD MD. ROBEUL ALAM BBA
120 09-15085-3 SHARMIN SHEIKH SHAYAMA BBA
121 09-15089-3 HASAN HRIDOY  BBA
122 09-15094-3 RAZU MD. MUSTAFUZER RAHAMAN BBA
123 09-15095-3 AHMED RIFAT  BBA
124 09-15096-3 REDOY ANISUR RAHMAN BBA
125 09-15097-3 ISLAM WALIUL BBA
126 09-15098-3 ISLAM MD. RAYHANUL BBA
127 09-15100-3 RAHAMAN MD. NAZMUR BBA
128 09-15101-3 SHEMME SIDRA ISLAM  BBA
129 09-15105-3 HAQUE MD. AHSHANUL BBA
130 09-15106-3 ISLAM MD. SHARIFUL BBA
131 09-15109-3 MAHAMUD ISTIAK BBA
132 09-15111-3 MIAH MD. SOHEL BBA
133 09-15112-3 UZ ZAMAN MASUK BBA
134 09-15113-3 SANU SAMIA BINTE BBA
135 09-15115-3 AZIZ MD. ZUBAYER IBN-ABDUL BBA
136 09-15118-3 RAHMAN KHAN MUNSUR-UR- BBA
137 09-15156-3 MOJUMDAR AMINUL HASHEM BBA
138 09-15206-3 NASIR  INTIKHAB AHMED BBA
139 09-15283-3 HAFIS KHANDAKAR AL BBA
140 09-15294-3 AHMED MD RAKIB BBA
141 09-15298-3 SULTANA NIGER BBA
142 09-15299-3 JAHAN ISRAT BBA
143 09-15300-3 SIDDIQUI ADIB BBA
144 09-15301-3 PANTHO MD SAKI ISLAM BBA
145 09-15302-3 ZAHAN MOSHARAT BBA
146 09-15306-3 HOSSAIN SHAHILA BBA
147 09-15307-3 HASAN AL BBA
148 09-15311-3 ANNY TASNIM AKTHER BBA
149 09-15312-3 SULTANA TANIA BBA
150 09-15314-3 JAHAN NUSRAT BBA
151 09-15316-3 HASSAN MUHAMMAD RAKIBUL BBA
152 09-15317-3 KHANAM SUMAIYA BBA
153 09-15321-3 MAMUN FERDUS AL BBA
154 09-15325-3 KHALED A.B.M. KAMRUL HASSAN BBA
155 09-15326-3 MAHBUB KAZI FARHIN BBA
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 08-12339-3 HASAN NIZHUMA EEE
2 09-14518-3 ARSHAD RIDA EEE
3 09-14674-3 ISLAM AHMED NADEED TAMZEED EEE
4 09-14675-3 SHAFIQUE TASFIA BINTE EEE
5 09-14714-3 SALAHIN KH. EBADISH EEE
6 09-14771-3 MANZUR SAQUIB EEE
7 09-14776-3 KANIZ MANSURA EEE
8 09-14779-3 RUHIT ARIF PATHAN EEE
9 09-14780-3 TAHSIN MOHAMMED MAKIMABAD EEE
10 09-14781-3 RASUL ZARIN IFTEKHAR  EEE
11 09-14782-3 MUNTAKIM MUN- E- MUL EEE
12 09-14787-3 AHMED SHABBIR EEE
13 09-14790-3 CHOWDHURY ABU TAHSIN EEE
14 09-14792-3 TASMIN SUMITA EEE
15 09-14793-3 ALVI MD ABUL FAZAL EEE
16 09-14795-3 ISLAM SHAH MD. YASIN EEE
17 09-14796-3 KIRON MOHAMMAD KAMROZZAMAN EEE
18 09-14800-3 HASAN MD. RAHIM EEE
19 09-14804-3 SHOHEB SHAHRIAR HASAN EEE
20 09-14806-3 HOSSAIN MOHAMMAD SHOHARAB EEE
21 09-14808-3 FAIZ FARHIN EEE
22 09-14811-3 SHAUN MD. NURUL ALAM EEE
23 09-14812-3 HASAN MAROOF MUHAMMAD EEE
24 09-14814-3 ASADUZZAMAN MD. EEE
25 09-14818-3 ISLAM MD. ZAHEDUL  EEE
26 09-14819-3 SAHA AVIJIT EEE
27 09-14820-3 NAHID KAMRUL HASAN EEE
28 09-14821-3 NIHAN MD. NESAR HOSSAIN EEE
29 09-14822-3 AFZAL TASNIM EEE
30 09-14825-3 OWYSHI MARLIN  EEE
31 09-14826-3 HASAN MD. ZAHID EEE
32 09-14827-3 SANY MOYN UDDIN EEE
33 09-14829-3 HOQUE RAWHATUL  EEE
34 09-14830-3 PAUL AMIJIT EEE
35 09-14831-3 HOSSAIN MD. MUMIT  EEE
36 09-14832-3 BHOWMIK BIJOY KUMAR EEE
37 09-14833-3 MANNAN MOHAMMAD ABDUL EEE
38 09-14834-3 KHAN MD. ASIF UL HOQ EEE
39 09-14836-3 KHAISA HEEROCK  EEE
40 09-14837-3 ISLAM MOHAMMAD AAQIBUL EEE
41 09-14839-3 MAHFUZ MUHAMMAD  EEE
42 09-14841-3 BHUIYAN SAQIB UDDIN  EEE
43 09-14842-3 EMON SAZID AHMED EEE
44 09-14843-3 BORHAN MIR NAZMUL  EEE
45 09-14844-3 RAHMAN MOHAMMAD MUSHFIQUR  EEE
46 09-14845-3 ISLAM MOHAMMAD AHSANUL EEE
47 09-14847-3 MAHMOOD ABDULLAH AL  EEE
48 09-14851-3 CHOWDHURY MUSHFIQUL HAQUE EEE
49 09-14852-3 MIM MD. GOLAM MUKTADIR EEE
50 09-14857-3 SIDDIQUE MD. ISMAIL EEE
51 09-14858-3 AS- SALEEM MD. SAKIB EEE
52 09-14859-3 CHOWDHURY SHAHED REZA EEE
53 09-14863-3 AHMED SYED KAISER EEE
54 09-14864-3 HASAN MD. FAKRUL  EEE
55 09-14865-3 NAWER ANIKA  EEE
56 09-14866-3 HAQUE MOZAMMEL EEE
57 09-14867-3 FUAD KAZI AHMED ASIF  EEE
58 09-14869-3 IMTIAZ MD NAFIS EEE
59 09-14871-3 HOSEN MD. SHAKANDER  EEE
60 09-14876-3 HASSAN MD. MAHMUDUL  EEE
61 09-14879-3 RAIAN MD. AKHTER FERDOUS EEE
62 09-14881-3 BIN MOHD ZUBAIR EEE
63 09-14882-3 INTISAR MD. ASEER  EEE
64 09-14883-3 HABIB MEHRAB MASAYEED  EEE
65 09-14884-3 AKRABORTY KARABI  EEE
66 09-14887-3 HAQUE MOHAMMAD AHSANUL  EEE
67 09-14891-3 DUTTA UPAL  EEE
68 09-14894-3 HASSAN SHAHREEN EEE
69 09-14895-3 RASHID MD. MAMUNUR EEE
70 09-14896-3 MAHBUBA MEHNAJ EEE
71 09-14898-3 ARIF MD. ARIFUR ZAMAN EEE
72 09-14899-3 RABBANEE GOLAM EEE
73 09-14901-3 SAHA SUDIP KUMAR EEE
74 09-14903-3 RAHMAN MD. MUSTAFIZUR EEE
75 09-14904-3 ISLAM NURSHAD-E-NAJMUL EEE
76 09-14906-3 RAHMAN KHONDOKAR NABILUR EEE
77 09-14907-3 CHAKRABORTY SUPRIA EEE
78 09-14908-3 MANNAN MD. EMRUL EEE
79 09-14909-3 ALIM MD. SAMIUL EEE
80 09-14911-3 ROY DEBASISH EEE
81 09-14913-3 ABEDIN MD. JOINAL EEE
82 09-14918-3 RABBI S.M FAZLA EEE
83 09-14920-3 HAQUE A.K.M REJWANUL EEE
84 09-14923-3 BASHAR MD. HASAN IBNE EEE
85 09-14930-3 HASAN MD. MAHAMUDUL EEE
86 09-14931-3 KARIM IBTESHAMUL EEE
87 09-14934-3 SALEM ISSAM EEE
88 09-14937-3 KHAN MD. MONIRUZZAMAN EEE
89 09-14938-3 JESAN ABU EEE
90 09-14940-3 TANJIM NUR -E- EEE
91 09-14942-3 HAIDER MD. TAWFIQ EEE
92 09-14944-3 ISLAM RIASAT EEE
93 09-14949-3 ZIHAD FAKIR SHEIK EEE
94 09-14953-3 CHOWDHURY MUHAMMAD SAMIR EEE
95 09-14957-3 HASAN MEHEDY EEE
96 09-14958-3 RANA SHA RIYADH HASAN EEE
97 09-14960-3 UDDIN MD. KABIR EEE
98 09-14961-3 ALAM MD. IMTIAZ EEE
99 09-14962-3 AREFIN CHOWDHURY SHEFAT EEE
100 09-14963-3 CHOWDHURY MUHAMMAD JUBAER ALAM EEE
101 09-14965-3 FAHAD EZAZ UDDIN AHMED EEE
102 09-14969-3 HOSSAIN MD. TANZID RIDWAN  EEE
103 09-14971-3 MOLLAH MOHAMMAD AMINUL ISLAM EEE
104 09-14972-3 HASAN MD. SAMI  EEE
105 09-14975-3 MAHMUD SAJED  EEE
106 09-14979-3 MORSHED MD. MONJUR EEE
107 09-14982-3 CHOWDHURY MOHAMMED ABUL ASHEK  EEE
108 09-14984-3 HABIB MD. SANAULLAH EEE
109 09-14988-3 RIMON MINHAJUR RAHMAN EEE
110 09-14989-3 MIAZI MD. MAHMUDUR RAHMAN EEE
111 09-14990-3 KIBRIA GOLAM EEE
112 09-14992-3 AHMED ASIF ADNAN EEE
113 09-14993-3 SANAND KUTUBUZZAMAN  EEE
114 09-14994-3 HOSSAIN MD. MOAZZAM  EEE
115 09-14997-3 BASHIR M.A. SAMIUM EEE
116 09-14998-3 AHSANULLAH TAMZEED EEE
117 09-15000-3 HOSSAIN S.M. SHAKHAWAT  EEE
118 09-15001-3 JANNAT TASNIM -E- EEE
119 09-15001-3 AL- AMIN MD. MOIN UDDIN EEE
120 09-15005-3 GHOSH PRADEEP EEE
121 09-15007-3 ISLAM MD. AMINUL  EEE
122 09-15014-3 TAYSEER ABDULLAH AL EEE
123 09-15019-3 ISLAM NASIM REZA EEE
124 09-15023-3 ZAMIL AHMAD ABDULLAH EEE
125 09-15026-3 IEASMIN FARHANA EEE
126 09-15028-3 JIKO S.M. IMTIAZ EEE
127 09-15029-3 SHAFI SAIFUL ISLAM EEE
128 09-15035-3 RAHMAN MD MUSHFIQUR EEE
129 09-15038-3 ISLAM MD. TALHABIN EEE
130 09-15039-3 RABBI FAZLE EEE
131 09-15041-3 IBRAHIM MOHAMMAD TAHASANUL EEE
132 09-15044-3 MAHMOOD H.M. ISTIAQUE EEE
133 09-15045-3 RAUNAKE NABILAH EEE
134 09-15047-3 BYAPARI HANS ANKUR EEE
135 09-15057-3 ISLAM SAKIF EEE
136 09-15062-3 KABIR TUNAZINA REZIA EEE
137 09-15064-3 CHOWDHURY LABIB MASNOON EEE
138 09-15067-3 RAHMAN MANIKUR EEE
139 09-15068-3 HOSSAIN HASAN MD. SHAKI EEE
140 09-15072-3 JAMIL SHYAM BIN EEE
141 09-15082-3 HOSSAIN SAZZAD EEE
142 09-15087-3 MORSED MD. NAIM EEE
143 09-15093-3 MAHMUD ISTIAQUE EEE
144 09-15099-3 TISHA ASMA UL HOSSNA EEE
145 09-15103-3 UDDIN A.B.M MOYEEN EEE
146 09-15108-3 SHARIF ISHRAF BIN EEE
147 09-15114-3 KHAN MOHAMMED RAHAT HASAN EEE
148 09-15119-3 CHY. MD. RAHIKUL ISLAM  EEE
149 09-15121-2 AL- FARUQUEE SAZZAD IMTIAZ EEE
150 09-15123-3 ASHRAF MD. MEHEDI EEE
151 09-15124-3 RABBY MINHAJUL ISLAM EEE
152 09-15146-3 HOSSAIN MOHD. RIAD TOUS EEE
153 09-15158-3 MAHADI SAJID EEE
154 09-15159-3 RABBY MD. ABU SAYEEM EEE
155 09-15175-3 NIZAMI MD. NAHID EEE
156 09-15177-3 SHOHAG MD. SAIFUL ISLAM EEE
157 09-15181-3 IMRAN MD. AL EEE
158 09-15186-3 RAHMAN MD TANVIR EEE
159 09-15215-3 KHAN MD. TAREEK AL- ISLAM EEE
160 09-15221-3 JAMIL HASNAT EEE
161 09-15265-3 SHUVRO SHUBHASHIS GUP EEE
162 09-15291-3 TANZIN SANIA  EEE
163 09-15295-3 NOMAN MD. SHIBLY EEE
164 09-15297-3 SHAKIB MD. NAJMUS EEE
165 09-15303-3 ISLAM S.M. ROZIBUL EEE
166 09-15308-3 MITRA ADITI  EEE
167 09-15309-3 HOSSAIN MD. DIL SADMAN EEE
168 09-15310-3 ANWAR MOHAMMAD GALIB EEE
169 09-15320-3 JAHAN ISHRAT ARA EEE
170 09-15322-3 NAFIZ MD. OMAR EEE
171 09-93361-3 KHAN MOHAMMAD FARIDUL EEE
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 09-14783-3 MAHJABEEN RAISA ARCHI
2 09-14794-3 FARHIN NUSHBA ARCHI
3 09-14815-3 RAHMAN MIR RASGEDUR ARCHI
4 09-14840-3 TALAPTRA TRIPORNA ARCHI
5 09-14848-3 WAHID SALMAN ARCHI
6 09-14872-3 HUDA MD. NAZMUL ARCHI
7 09-14880-3 MULLICK HOMAIRA AMINA ARCHI
8 09-14966-3 KANTA SALMA AKTER ARCHI
9 09-14968-3 ABEDIN SAMIAL ARCHI
10 09-15011-3 BORATI LAILA ARCHI
11 09-15088-3 HUSSAIN ANIKA TASNEEM ARCHI
12 09-15110-3 HASSAN RAHMA ARCHI
13 09-15116-3 AKHTER FAHMIDA ARCHI
14 09-15248-3 REZA MD. MASHUD AL ARCHI
15 09-15296-3 OMIA MOSAMMAT FATEMA ALAM ARCHI
16 09-15304-3 SAMIA SEJUTI ARCHI
17 09-15305-3 HAQUE MD. MONOWARUL ARCHI
18 09-15315-3 JAMSHED SANJARIH ARCHI
SL.No. ID NAME DEPT.
1 09-14692-3 ABDULLAH ABU AHAMED CSSE
2 09-14693-3 MARZIA FATIMA SE
3 09-14846-3 SHOVON MD. SAHIDUL ISLAM  CSSE
4 09-14850-3 GUPTA SUPRIYA DAS  CSE
5 09-14893-3 SULTANA SABRINA CSE
6 09-14900-3 GEFARY MD. ABU ZOR  CSE
7 09-14921-3 RAHMAN MUSHFIQUR CSE
8 09-14929-3 SARDAR MIHIR KANTI CSE
9 09-14935-3 SHITHI TANJINA AFROZE CSE
10 09-14941-3 HALDER NEELAM SANJIB CSE
11 09-14945-3 SUNY CHOWDHURY FAIZA  SE
12 09-14954-3 FERDOUS S.M RUBAIAT CSSE
13 09-14973-3 PAUL TANMOY KUMAR  CSSE
14 09-14974-3 SARKER ABDUL MOMIN  CSE
15 09-14981-3 DAS JAYANTA  CSE
16 09-14996-3 ABDULLAH TAHMEED CSE
17 09-15003-3 HOSSAIN MD. ENAYET CSE
18 09-15004-3 JUI RUMANA ISLAM  CSE
19 09-15015-3 HAQUE MD. SHAHIN CSSE
20 09-15017-3 KAYSH MD. IMRUL CSSE
21 09-15018-3 ZAMAN MD. TAUHID UZ CSSE
22 09-15025-3 SHAIKAT MD. SHAFIQUL HAQUE CSE
23 09-15027-3 MOMIN ABDULLAH AL CSSE
24 09-15027-3 MOMIN ABDULLAH AL CSSE
25 09-15061-3 RAHMAN NAHIDUR CSE
26 09-15278-3 TAREQUE KHAN MAHMUDUL QUAIYO CSE
27 09-15288-3 YEAHYEA AMMAR BIN CSSE
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 09-15032-3 SARKAR ABDUL MAJEED COE
2 09-15090-3 RAHMAN MD. ENAYETUR COE
3 09-15107-3 SAIFULLA ABUJAR MD. COE
SL.No. ID NAME DEPT.
1 09-14817-3 JAKIR SHATHIRA MCM
2 09-14892-3 HOSSAIN MD. NADIM  Ba.Engl.
3 09-14905-3 BISWAS ANUPA Ba.Engl.
4 09-14926-3 SHARMIN TONIMA  MCM 
5 09-15006-3 RAHMAN ASHFAQ-UR  Ba. Adv.
6 09-15086-3 ISLAM OHIDUL ADV
7 09-15244-3 MAHMUD SULTAN ENG
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 09-93359-3 ISLAM MD. MONIRUL MBA
2 09-93358-3 RAHMAN MOHAMMAD TASFIQUR MBA
3 09-93357-3 ZAMAN JIHAN BUSHRA MBA
4 09-93356-3 HOSSAIN MUHAMMAD MOMAJJAD MBA
5 09-93354-3 SIDDIQUE ABU NASER MBA
6 09-93306-3 UPAMA SILVI MOMTAZ MBA
7 09-93379-3 MAJID NUSRAT TABASSUM MBA
8 09-93376-3 HAQUE ATIQUE DEWAN MBA
9 09-93375-3 RAYAN NAVID KAISAR MBA
10 09-93374-3 RAHMAN MD HAFIZUR MBA
11 09-93266-3 AHAMMED SHARIF SHAJIB MBA
12 09-93373-3 WAD MD. AL AS MBA
13 09-93372-3 MAHMUDA SUMAYEA MBA
14 09-93371-3 RAHMAN MD. ARIFUR MBA
15 09-93369-3 HUQ MD. ASHRAFUL MBA
16 09-93368-3 BASAK NIBEDITA MBA
17 09-93367-3 AHMED KHALID MBA
18 09-93365-3 ATIQ TASFIN MBA
19 09-93364-3 ELAHI MOHAMMAD SHAKHAWAT -E MBA
20 09-93363-3 RAHMAN TOHENUR MBA
21 09-93378-3 ALAM MD. ASHRAFUL MBA
22 09-93355-3 SARKER MD. AYUB ALI MBA
23 09-93388-3 MAHMUD ZAHID MBA
24 09-93389-3 SHAKIL NAZIM MAHMUD MBA
25 09-93381-3 JESMINE AFROZA MBA
26 09-93385-3 RAHMAN ALIMUR MBA
27 09-93382-3 POONAM TASNUBA JAHAN MBA
28 09-93430-3 WASIM TASBIR BINTA MBA
29 09-93429-3 MALEK AMIT MUNTASIR MBA
30 09-93434-3 AKHTER TASLIMA MBA
31 09-93332-3 RASHID MOHAMMAD HARUN-UR- MBA
32 09-93383-3 HOSSAIN KISHWER MBA
33 08-92674-3 RAHUL TN TANVIER ROSHID MBA
34 09-93326-3 AHMED NASIR UDDIN MBA
35 09-93420-3 HASAN REZAUL MBA
36 09-93421-3 HAQUE S.M. AHMADUL MBA
37 09-93422-3 AHMED TANVIR MBA
38 09-93425-3 RAHMAN SADIA MBA
39 09-93428-3 AKHI MST TANIA TAJNIN MBA
40 09-93198-2 HOSSAIN MOHAMMAD RAJIB MBA
41 09-93431-3 RAHMAN MASUMA MBA
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 09-93423-3 SAIFULLAH WALID MOHAMMAD E.MBA
2 09-93360-3 HOSSAIN MD. MOSHARRAF EMBA
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 09-93387-3 KHAN A.H.M. ABDUR RAHIM MSCS
2 09-93366-3 RABBI S.N.A. GOLAM MSCS
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 09-93347-3 CHOWDHURY MOHAMMED JANE ALAM MPH
2 09-93348-3 YOUSUF MUHAMMAD MPH
3 09-93351-3 RASHID A.K.M MAMUN-UR MPH
4 09-93351-3 TAUHID FARHANA MPH
5 09-93350-3 SAMAD MUHAMMAD ABDUS MPH
6 09-93345-3 MAULA SAMIA TANZEEN MPH
7 09-93346-3 AMIN  MD SHAFINUR RAHMAN MPH
SL.NO. ID NAME DEPT.
1 09-93384-3 AREFIN AHMED NAZMUL MTEL
2 09-93352-3 AL-MOJJRI ABDEL RAAHIM MD. MTEL
3 09-93353-3 BHUYAN MOHAMMAD SOLAIMAN MTEL
4 09-93362-3 HYE A.K. MAHBUBUL MTEL